Video giới thiệu công ty
Kết quả xổ số

Xem kết quả các ngày:

Xem kết quả theo đài:
Số lượt truy cập
3.png9.png9.png8.png8.png9.png
Hôm nay196
Hôm qua346
Tuần này1350
Tháng này8014
Toàn bộ399889

Đang truy cập

5
lượt

 

Số ký hiệu

Ngày ký

Trích yếu và tải Văn bản

138/2010/TT-BTC

17/09/2010

Hướng dẫn chế độ phân phối lợi nhuận đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu

27/2010/TT-BLĐTBXH

14/09/2010

Hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu

117/2010/TT-BTC

05/08/2010

Hướng dẫn cơ chế tài chính của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu

79/2010/TT-BTC

24/05/2010

Hướng dẫn xử lý tài chính khi chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

25/2010/NĐ-CP

19/03/2010

Về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu

244/2009/TT-BTC

31/12/2009

Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán doanh nghiệp

228/2009/TT-BTC

07/12/2009

Hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp tại doanh nghiệp

2841/QĐ-BTC

16/11/2009

Đính chính phụ lục số 2 – thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 của bộ tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định

203/2009/TT-BTC

20/10/2009

Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định

168/2009/TT-BTC

19/08/2009

Hướng dẫn kế toán áp dụng đối với công ty xổ số kiến thiết

 

 

Đi tới trang:  Đầu   Trước   1   2   3   4   5   Sau   Cuối

QUẢNG CÁO